Mohlo by sa zdať, že hornou hranicou zvýšenia cien je v slovenskom prípade číslo 2,5 %, teda výška sadzby odvodu. Ako priemer to samozrejme platí, ale pri rôznych skupinách výrobkov môže byť efekt veľmi odlišný. Odvod je uvalený na tržby za všetky tovary, ktoré reťazec predáva. Pri niektorých tovaroch (napríklad elektronika, oblečenie) však reťazec ceny zvyšovať nemôže, pretože má konkurentov, ktorých sa tento odvod netýka (elektroobchody, obchody s oblečením) a tí ceny zvyšovať nebudú. Preto je predpoklad, že vyšší tlak
na ceny bude pri tovare, v ktorom reťazce dominujú – teda pri potravinách.

Skutočný nárast cien potravín tak môže prekročiť 2,5 %.

Priemerný mesačný výdavok štvorčlennej domácnosti na potraviny je 275 eur.

Ak by prišlo k zvýšeniu cien o 2,5%, znamenalo by to mesačné výdavky rodiny vyššie zhruba o

7 eur

(7 eur x 12 mesiacov = 84 eur).
Každé ďalšie percento nárastu cien potravín by znamenalo 2,75 eura mesačne naviac, t.j. 33 euro ročne.

Chcete vedieť viac?